Spreker

Image

Nu Roos bijna een halfjaar is, mag zij op #Roostrip om haar verhaal te vertellen. Voor het vertellen gaat er ook altijd een mensen-collega mee, om vanuit het menselijke perspectief te vertellen hoe het is om met een canine-consultant te werken.

Roos gaat binnenkort beginnen met haar training. Opdrachten zoals bijvoorbeeld op afstand bij iemand te gaan zitten. Of iemand iets te brengen. Dus geen circus acts of party tricks, maar echte opdrachten.

Het gaat niet om gehoorzaamheid maar over de kenmerken van een hond. Hoe observeren zij? Welke zintuigen zetten zij in, en wat valt hen daarbij op?

Roos laat ons juist heel duidelijk zien hoe ze reageert op verschillende situaties. Onze consistentie en voorspelbaarheid geven haar de zekerheid en het vertrouwen dat ze nodig heeft. 😉

🐾 🐾 🐾

Now that Roos is almost six months old, she can go on #Roostrip to tell her story. A human colleague always accompanies the story to tell the story from a human perspective about what it is like to work with a canine consultant.

Roos will soon start her training. Assignments such as sitting with someone remotely. Or bring something to someone. So no circus acts or party tricks, but real tasks.

It is not about obedience but about the characteristics of a dog. How do they observe? Which senses do they use, and what do they notice?

Roos shows us very clearly how she reacts to different situations. Our consistency and predictability give her the security and confidence she needs. 😉

Deel dit bericht

Meer van Vachtkracht en Roos