Leer

Laat je inspireren door de 9 Building Block for Connection, hun verbinding en niet te missen positieve effect op organisaties.

De namen van de blokken zijn stuk voor stuk werkwoorden. En niet voor niets! Je moet namelijk aan de slag. Elk blok in het model vertegenwoordigt een activiteit die door alle deelnemers gedragen moet worden. Wanneer je het benoemt als een zelfstandig naamwoord zal het sneller toegeschreven worden aan één persoon of afdeling.

Positioneren

Om succesvol te kunnen veranderen, moet je weten wat de beginsituatie is en de gewenste nieuwe situatie. Pas als je die twee uitgangspunten helder hebt, kun je verder. Als je team weet waar het staat en waar hij naar toe gaat, leg je namelijk de basis voor het team om de motivatie op te brengen om ook daadwerkelijk in beweging te komen.

Adviseren

Practice what you preach. Zeker wanneer ook bij jullie veranderingen, een vast en blijvend onderdeel zijn van jullie dagelijkse handelen. Welke rollen hebben jullie daarin? Hoe stel jij je het beste op als adviseur? Als het goed gaat, maar ook als je ziet dat het minder goed gaat.

Communiceren

Op de juiste manier communiceren is een cruciaal onderdeel om verbinding te creëren. Je moet weten hoe een professionele en doelgerichte veranderstrategie bijdraagt aan verbinding en omgekeerd. En hoe je deze uitdenkt en het beste overbrengt. We bespreken ook hoe je kunt aantonen welke manieren van communiceren voor jullie de juiste zijn.

Visualiseren

Bij het leggen van verbindingen voor het faciliteren van veranderingen, helpt visualiseren je om de dingen inzichtelijk te maken. Vaak is er wel een beschrijving van de verandering, maar staat die vol met containerbegrippen: woorden die we allemaal kennen waar we vervolgens een eigen invulling aan geven. Door te tekenen of op een andere manier te visualiseren komt er, op het juiste moment, een discussie over de inhoud. Waardoor containerbegrippen voor iedereen dezelfde betekenis krijgen.

Plannen

Wanneer je een helder beeld hebt waar je staat en waar je naar toe wilt, kun je gaan plannen. Verwachtingen managen zorgt voor rust bij degenen die moeten veranderen en helpt bij het verbinden van je projectteam. Iedereen begrijpt de realistische tijdlijn met daaraan gekoppeld de acties, verantwoordelijken, kosten én opbrengsten. Maar vergeet het cement niet: hoe wordt die tijdlijn ervaren en bewaakt?

Budgetteren

Het gaat niet om de grootte van je budget, maar om de effectiviteit van je acties. Kleinere budgetten hoeven absoluut niet minder resultaat op te leveren. Dat wil niet zeggen dat je geen budget nodig hebt. En vergeet niet dat budget niet enkel geld is. Resources als locatie, middelen en mensen vallen hier net zo goed onder. Een eerlijk en open opgesteld budget geeft iedereen inzicht in wat er nodig is om het doel te bereiken.

Evalueren

Wil je meer bereiken, dan moet je een continue cyclus op gang brengen. Kijk eens goed wat jouw rol en invloed én die van anderen daarbij is. Maar evalueer wel op de juiste manier. Bijna alles is te onderzoeken en te meten. Slechts een aantal variabelen zijn écht van belang om te meten. Maak daar je keuze in en laat die telkens terugkeren.

Bijsturen

Je plan is klaar en je kunt beginnen. Als alle omstandigheden optimaal zijn, gaat het waarschijnlijk wel goed. Maar in veel gevallen komt er nog een extra uitdaging: de omgeving grijpt terug naar het oude. En wat doe je dan? Welke signalen, die naar een terugval kunnen leiden, kun je in een vroeg stadium herkennen? En hoe kun je deze situatie slim gebruiken om toch vast te blijven houden aan de nieuwe richting? Zonder dat er allerlei uitwegen worden gebruikt.

Borgen

Het laatste blok om het model compleet te maken, is borgen. Voordat je verder kunt bouwen, moet je deze cyclus verankeren in je organisatie. Door te borgen maak je het team klaar voor de volgende stap. Borgen geeft elke doelgroep vertrouwen, houvast en zekerheid. En dat is noodzakelijk voor verdere groei.