Stop nu met het tolereren van “Ik wist dat niet”!

Het is geen antwoord maar slechts een zwak excuus.

Ken je die opmerkingen “Daar weet ik niets van…” of “Dat is mij nooit verteld…”? Klinken ze je bekend? Is het voor jou net zo frustrerend als voor ons? Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je iets niet weet, maar heel vaak is het een prachtig excuus. Want de aandacht wordt niet op de “onwetende” gelegd, maar de focus gaat helemaal naar degene die de informatie zou moeten geven. “Ik weet dat niet” of alle varianten hierop zijn een prima bliksemafleider.

Een bliksemafleider? Hmm, afleiden maar waarvan? De waarheid is dat “niet weten” vaak het gevolg is van nalatigheid of zelfgenoegzaamheid. Het is gemakkelijker onwetendheid te veinzen dan moeite te doen om op de hoogte te blijven. Het is een ontsnapping, een manier om verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld op anderen af te schuiven. Maar wacht! Zouden we niet een heel andere vraag moeten stellen? In plaats van ons af te vragen waarom iemand het niet weet, zouden we niet moeten vragen: “Hoe komt het dat je het niet weet? Iemand in jouw positie zou zoiets moeten weten. Wat is er mis met je taak om deze informatie te krijgen als dat nodig is?” Het is dus niet alleen degene die “het niet weet” die we ter verantwoording moeten roepen. Ook onszelf! Wij tolereren dit soort gedrag. Spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheid. Veel mensen willen wel graag een verantwoordelijke functie hebben. Dat geeft status en aanzien. Maar verantwoordelijkheid nemen is iets helemaal anders.

 

We belonen mensen voor hun prinsen- en prinsessengedrag en ontslaan hen van hun verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven.

 

De waarheid is dat wij (jazeker wij soms ook) te mild zijn geworden in onze benadering van verantwoording. Wij belonen mensen voor hun prinsen- en prinsessengedrag en ontslaan hen van hun verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven. Het is tijd om dat verhaal te veranderen en onszelf in staat te stellen het fenomeen van “niet weten” te overwinnen. Een teamlid, -leider of -manager die wat al te makkelijk iets “niet weet”, brengt schade toe. Schade aan de teamverhoudingen. Schade aan de verbindingen. Maar bovenal schade aan het vertrouwen.

Hoezo hebben iets niet weten en vertrouwen met elkaar te maken? Stel je een puzzel voor met ontbrekende stukjes. De foto blijft onvolledig totdat alle stukjes op hun plaats zitten. Evenzo is informatie in elke organisatie of elk team als puzzelstukjes die samen moeten komen om een compleet beeld te vormen. Maar wanneer iemand beweert het niet te weten, is dat als een ontbrekend stuk dat een gat laat, waardoor verwarring ontstaat en vooruitgang wordt belemmerd. Wanneer je daarentegen (pro)actief bent, tenslotte wordt proactiviteit aan iedereen in de organisatie gevraagd, ga je actief op zoek naar de ontbrekende puzzelstukjes. Je wacht niet tot het je wordt aangereikt, maar je neemt zelf initiatief. Waarom? Simpelweg omdat je dit moet doen om vooruit te komen. Om je werk te kunnen doen.

Wanneer je speelt in een voetbal-, basketbal- of bijvoorbeeld hockeyteam dan probeer je ook steeds om jezelf vrij te spelen en alert te blijven dat je aangespeeld kunt worden. Stel je voor dat jij in je voetbalteam elke keer wanneer je wordt aangespeeld, je niets doet. En jouw reactie is “ik wist niet dat ik aangespeeld zou worden”. Hoe lang word jij dan nog opgesteld?

 

Stel je voor dat jij in je voetbalteam elke keer wanneer je wordt aangespeeld, je niets doet. En jouw reactie is “ik wist niet dat ik aangespeeld zou worden”. Hoe lang word jij dan nog opgesteld?

 

Als leden van het team moeten we de eigenaar worden van de informatie die we nodig hebben om ons werk effectief uit te voeren. Het is niet genoeg om alleen te vertrouwen op wat ons wordt aangereikt. We moeten proactief informatie zoeken, vragen stellen en op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen. We hebben een missie om het geheel in beeld te brengen, daarom moeten we nieuwsgierig en volhardend zijn in het blootleggen van de feiten.

Natuurlijk komt er ook informatie naar ons toe. Maar we moeten niet tevreden zijn met alleen die stroom. Neem het initiatief om informatie te verzamelen uit betrouwbare bronnen, hetzij via onderzoek, vergaderingen of gesprekken met collega’s. Door proactief te zijn, versterk je niet alleen jezelf, maar draag je ook bij aan de collectieve kennis van je team of organisatie. Communiceren is de sleutel tot het overbruggen van kennislacunes. Als je ergens niet zeker van bent, aarzel dan niet om opheldering te vragen bij de juiste bronnen. Ga er nooit vanuit dat iemand anders ervoor zorgt. Wees assertief en volhardend in het verkrijgen van de informatie die je nodig hebt. Onthoud dat effectief communicatie tweerichtingsverkeer is en dat het jouw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat je informatie correct verzendt en ontvangt. Kennis evolueert voortdurend. Om relevant te blijven en uit te blinken in je rol, moet je een lerende mentaliteit omarmen. Sta open voor nieuwe ideeën, zoek feedback en werk je kennis en vaardigheden voortdurend bij. Net als een bekwame vakman die zijn gereedschap voortdurend scherpt, voorziet een mentaliteit van continu leren je van de nodige kennis en vaardigheden om door het steeds veranderende landschap van je werk te navigeren.

Verantwoordelijkheid begint bij jezelf. Neem je verantwoordelijkheden en verplichtingen. Verzin geen excuses en schuif de schuld niet op anderen. Wees proactief in het zoeken naar informatie, effectief communiceren en verantwoordelijkheid nemen voor je rol. Als je een fout maakt of ergens onzeker over bent, erken dat dan, leer ervan en onderneem stappen om het recht te zetten. Door jezelf verantwoordelijk te houden, geef je een positief voorbeeld voor anderen om te volgen.

 

Kennis is macht, maar alleen wanneer deze wordt gedeeld. Stimuleer een cultuur van kennisdeling binnen je team of organisatie.

 

Kennis is macht, maar alleen wanneer deze wordt gedeeld. Stimuleer een cultuur van kennisdeling binnen je team of organisatie. Creëer kanalen voor open communicatie, samenwerking en het delen van informatie. Erken en waardeer individuen die actief bijdragen aan de collectieve kennis en het succes van het team. Wanneer iedereen wordt gestimuleerd om op de hoogte te blijven en zijn expertise te delen, wordt “niet weten” een zeldzaamheid. Ga uit van het standpunt dat “niet weten” nooit een optie is! Het is tijd om los te komen van de ketenen van zelfgenoegzaamheid en een cultuur van verantwoordelijkheid en proactiviteit te omarmen. Neem eigenaarschap van de informatie die je nodig hebt, wees proactief in het zoeken ernaar, communiceer effectief, omarm een lerende mentaliteit, hou jezelf verantwoordelijk en koester een cultuur van kennisdeling. Dat is een attitude die je jezelf moet aanleren. Soms kun je dat zelf. Vaak is het beter om daar hulp bij te vragen. Net als een bekwame avonturier die gewapend met kennis en nieuwsgierigheid door onbekende gebieden navigeert, stel jij jezelf en je team in staat om het fenomeen “niet weten” te overwinnen. Onthoud dat kennis macht is, en door op de hoogte te blijven en verantwoordelijkheid te nemen voor jouw rol, zul je uitblinken in je werk en bijdragen aan het succes van jouw team of organisatie. Dus, zijn jullie klaar om de kracht van overtuiging te ontketenen en “niet-weten” te overwinnen? De keuze is aan jou.

Fijne dag!

Edwin

 

Zijn jullie klaar om een verandering teweeg te brengen in jullie organisatie? Onze verkennende strategische sessies kunnen jou en je team de mogelijkheden en oplossingen bieden om jullie organisatie te transformeren. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over ons model van de 9 Building Blocks for Connection en hoe wij jullie kunnen helpen met die verandering.

Image

Meer over borgen

Meer over adviseren

Audiobook - abonnement via Buzzsprout

Deel dit bericht