Toxisch leiderschap, de beste manier om valse honden te maken!

Een echte leider geeft vertrouwen.

In onze maatschappij heerst nog altijd het beeld dat echte bazen verleden tijd zijn. Zij zijn al lang vervangen door moderne leiders die inspireren en empoweren. Helaas is de realiteit anders. Er zijn nog steeds managers en directeuren die zich gedragen als autoritaire figuren, zonder oog voor de menselijke kant van leiderschap. Deze toxische leiders, het zijn zowel mannen als vrouwen, gedijen op sabotage en het stelen van successen. In deze longread ga ik dieper in op hoe je met deze meedogenloze heersers kunt omgaan. Belangrijker nog, ik bied je advies over hoe je hen kunt tegengaan. Want het is onmogelijk te groeien zolang manipulatie, achterbaksheid, het kapen van ideeën en verdeeldheid zaaien blijven voortbestaan. Ontdek hoe wij samen een einde kunnen maken aan toxisch leiderschap en de verwoestende impact ervan op individuen en organisaties.

Niet iedereen zal zijn leidinggevende direct zien als een toxisch leider. Heel veel leidinggevenden zullen zichzelf ook zo niet zien. En daar hebben we direct een deel van het probleem. Sta eens even stil en kijk naar je eigen omgeving en stel je de volgende vragen. Denk steeds aan je eigen teamleiders, managers en directeuren. En voor de leidinggevenden, stel jezelf deze vragen en kijk eens kritisch naar jezelf en jouw organisatie. Doe dit zonder te vingerwijzen maar gewoon als reflectie.

  1. Vertrouw jij jouw leidinggevende?
  2. Geeft de leidinggevende jou de ruimte om je werk te doen?
  3. Leunt jouw leidinggevende op jouw professionaliteit? Zowel qua kennis als gedrag?
  4. Komt jouw leidinggevende voor jou op in de organisatie?

Heb je op alle vragen een “ja” kunnen geven? Dat is mooi! Zo niet, laten we eens verder kijken naar de vragen. Zoals ook jij het reflecterend hebt gedaan, wil ik met deze longread ook niet met de vinger wijzen. Ik wil ook dat jij als lezer reflecteert om zo samen te kunnen werken aan een oplossing. Want een oplossing is er altijd. Laten we de vragen eens doornemen.

 

1. Vertrouw jij jouw leidinggevende?

Vertrouwen speelt een cruciale rol in de dynamiek binnen teams en organisaties. Toxische leiders creëren een cultuur van wantrouwen door hun manipulatieve gedrag. Hun gebrek aan transparantie en het negeren van de behoeften en zorgen van hun medewerkers. Het ontbreken van vertrouwen heeft zeer ernstige gevolgen voor individuen en de organisatie als geheel. Wanneer je als medewerker minder of geen vertrouwen hebt in je leider, word je terughoudend om risico’s te nemen, je ideeën te delen en je volledig in te zetten. Je voelt je onzeker over je positie en soms zelfs bang voor vergelding als je kritiek uit of problemen aankaart. Dit leidt tot een cultuur van stilte en conformiteit, waarin innovatie en groei definitief worden gesmoord.

Toxisch leiderschap ondermijnt ook het vertrouwen tussen collega’s. Medewerkers worden aangemoedigd om elkaar te wantrouwen en te beconcurreren. Gevolg? Een giftige en ongezonde werkomgeving! Het samenwerken aan gemeenschappelijke doelen wordt bemoeilijkt. Teams worden verdeeld in kampen die elkaar bevechten in plaats van samen te werken. Het effect is verwoestend. Medewerkers ervaren stress, burn-out, presteren minder en vallen uit. Ze voelen zich machteloos en durven hun ideeën en meningen niet te geven uit angst voor represailles. De organisatie stagneert en blijft achter bij de concurrentie als gebrek aan innovatie en creativiteit.

Toxische leiders creëren een hoge omloopsnelheid van personeel, waardoor de organisatie talentvolle medewerkers verliest. Bij het werven van nieuwe mensen lopen de wervingskosten hoog op. De bron lijkt onuitputtelijk, maar uiteindelijk (en veel sneller dan je denkt!) droog deze definitief op. Gelijktijdig lijdt het imago van de organisatie onder de negatieve reputatie die toxisch leiderschap met zich meebrengt, waardoor het steeds moeilijker wordt om getalenteerde professionals aan te trekken. Een tweede factor waardoor de bron heel snel opdroogt.

 

2. Geeft de leidinggevende jou de ruimte om je werk te doen?

Heb jij een leidinggevende die altijd over jouw schouder meekijkt? Is jouw leidinggevende er een die altijd alle details wil weten? Ervaar jij een gebrek aan ruimte en vrijheid bij het uitvoeren van jouw taken? Effectieve leidinggevenden begrijpen dat het essentieel is om teamleden de nodige ruimte en vrijheid te geven om hun werk te doen. Zij erkennen dat medewerkers beste presteren wanneer deze de autonomie hebben om hun taken zelfstandig uit te voeren, zonder constante bemoeienis of micromanagement. Dit houdt in dat leidinggevenden duidelijke doelen en verwachtingen moeten stellen, maar tegelijkertijd de ruimte bieden voor medewerkers om hun eigen weg te vinden en hun eigen ideeën en oplossingen te ontwikkelen.

Toxische leiders daarentegen hebben de neiging om een verstikkende atmosfeer te creëren waarin medewerkers zich beperkt voelen in hun mogelijkheden om hun werk te doen. Ze oefenen vaak een overmatige controle uit, waardoor medewerkers het gevoel hebben dat ze voortdurend worden gecontroleerd en bekritiseerd. Dit gebrek aan vertrouwen en vrijheid leidt tot een verminderde motivatie en betrokkenheid bij het werk, waardoor de prestaties van de medewerkers negatief worden beïnvloed.

 

3. Leunt jouw leidinggevende op jouw professionaliteit? Zowel qua kennis als gedrag?

In een tijd waarin organisaties streven naar een gezonde en productieve werkomgeving, is de rol van een leidinggevende cruciaal. Een effectieve leider wordt vaak gekenmerkt door zijn vermogen om te vertrouwen op de professionaliteit van zijn medewerkers, zowel op het gebied van kennis als gedrag. Een toxische leider leunt niet op de professionaliteit van zijn medewerkers, maar probeert eerder controle uit te oefenen en hen te onderdrukken. Het effect van een dergelijke dynamiek op het vermogen van medewerkers om hun kennis en vaardigheden ten volle te benutten, is verwoestend. Een belangrijk gevolg is een gebrek aan zelfvertrouwen en een verminderd gevoel van eigenwaarde bij de medewerkers.

Daarnaast zal toxisch leiderschap de professionele ontwikkeling van medewerkers belemmeren. Een leider die niet vertrouwt op de professionaliteit van zijn team, zal terughoudend zijn om hen nieuwe uitdagingen en kansen te bieden. Dit beperkt de groeimogelijkheden van medewerkers en remt hun potentieel om zich verder te ontwikkelen. Als gevolg hiervan kunnen medewerkers vast komen te zitten in een staat van stagnatie, wat niet alleen negatieve gevolgen heeft voor hun eigen loopbaanontwikkeling, maar ook hier voor de innovatie en groei van de organisatie.

 

4. Komt jouw leidinggevende voor jou op in de organisatie?

Merk jij dat jouw leidinggevende achter je staat bij je beslissingen, maar voor je staat in geval van problemen? Word jij uit de wind gehouden door jouw leidinggevende? Wanneer een leidinggevende dit niet doet en zo het team teleurstelt, creëert een negatieve en niet-stimulerende werkomgeving waarin medewerkers zich ondergewaardeerd, tegengewerkt en gedemotiveerd voelen. Onder bewust of onbewust toxisch leiderschap voelen mensen zich niet vrij om hun ideeën en standpunten te uiten, wetende dat ze geviseerd zullen worden door hun leidinggevende. Dit verhindert een cultuur van innovatie, creativiteit en betrokkenheid, waarin medewerkers het vertrouwen hebben om risico’s te nemen en nieuwe ideeën te verkennen. Door deze manier van leiderschap verliest het team het gevoel van eigenaarschap en teamgeest, wat resulteert in verlies van productiviteit en slechtere prestaties.

Stretchen of een slechte werk-privé-balans zien we ook vaak bij toxisch leiderschap. Er wordt simpelweg voorbijgegaan aan het feit dat medewerkers niet alleen productieve professionals zijn, maar ook individuen met persoonlijke verantwoordelijkheden en behoeften. Deze leidinggevenden torpederen flexibiliteit en begrip, waardoor medewerkers geen ruimte krijgen om werk en privéleven in balans te brengen. Het resultaat laat zich raden.

 

Wanneer je te maken hebt met bewust of onbewust toxisch leiderschap is het zaak hier zo snel mogelijk een einde aan te maken.

Bewustwording

In de strijd tegen toxisch leiderschap is bewustwording de eerste stap. Het is belangrijk dat medewerkers en organisaties de tekenen herkennen die wijzen op toxisch gedrag, zoals constante kritiek, gebrek aan communicatie en transparantie, en het minimaliseren van de prestaties van anderen. Organisaties moeten een duidelijk standpunt innemen tegen toxisch leiderschap en een cultuur van respect en vertrouwen bevorderen. Dit kan worden bereikt door het stellen van heldere verwachtingen voor leiderschapsgedrag, het bieden van training en coaching aan leidinggevenden en het creëren van kanalen voor feedback en meldingen van misstanden. Voor slachtoffers van toxisch leiderschap is het van belang om steun te zoeken bij collega’s, mentors of HR-professionals. Het delen van ervaringen en het opbouwen van een ondersteunend netwerk kan helpen om de negatieve impact te verminderen en mogelijke stappen te ondernemen. Daarnaast moeten organisaties een cultuur van erkenning en beloning bevorderen, waarin succes gedeeld wordt en individuele prestaties gewaardeerd worden. Hierdoor wordt de behoefte aan het stelen van successen en het ondermijnen van anderen verminderd.

Het beëindigen van toxisch leiderschap vergt moed en vastberadenheid, maar de voordelen zijn aanzienlijk. Een gezonde werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, gestimuleerd worden en hun volledige potentieel kunnen benutten, bevordert de productiviteit, innovatie en groei van zowel individuen als organisaties.

 

Het bouwen aan vertrouwen

Als je met honden, paarden of andere dieren werkt, dan weet je dat vertrouwen het sleutelwoord is om met hen een connectie, een verbinding, te krijgen. Niet brullen of bruut geweld, dat levert alleen maar angst, onzekerheid en verdedigend gedrag op. De omgeving zal dan snel zeggen dat is een “valse hond” of “dat paard is niet te vertrouwen”. Op zo’n moment benoemen zij het gevolg van toxisch gedrag. De juiste opmerking zou zijn dat het een valse baas is of een leidinggevende die niet te vertrouwen is.


 

Samen met Roos onze witte harige medewerkster laten we je bovenstaande ervaren. Wij noemen dit Vachtkracht. Vraag ons gerust hoe we met Vachtkracht jouw team kunnen helpen. Mail of bel met Mirjam of Edwin

 

 


Het herstellen van vertrouwen is een cruciale stap om toxisch leiderschap te bestrijden. Dit kan alleen worden bereikt door leiders die zich inzetten voor open communicatie, eerlijkheid en het tonen van respect voor de meningen en bijdragen van anderen. Transparantie is essentieel, zodat medewerkers begrijpen waarom bepaalde beslissingen worden genomen en hoe ze bijdragen aan de visie van de organisatie. Daarnaast moeten leiders ook actief luisteren naar de zorgen en feedback van medewerkers en deze serieus nemen. Het opbouwen van een cultuur van vertrouwen vereist het creëren van veilige ruimtes waarin medewerkers vrijuit kunnen spreken en waar hun input wordt gewaardeerd en toegepast. Het herstellen van vertrouwen kost tijd, consistentie en een oprechte inzet van leiders. Maar wanneer vertrouwen wordt hersteld, bloeien medewerkers op, teams worden veerkrachtig en organisaties kunnen floreren. Vertrouwen vormt de basis voor een gezonde werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en zich volledig kan inzetten voor het succes van de organisatie. Toxisch leiderschap vormt een ernstig probleem binnen organisaties, waarbij de schadelijke effecten zich uitstrekken tot individuen, teams en de algehele bedrijfscultuur. Deze meedogenloze heersers creëren een omgeving van angst, wantrouwen en onzekerheid. Door middel van manipulatie, intimidatie en micromanagement ondermijnen ze de motivatie en het zelfvertrouwen van hun medewerkers.

 

Een leidinggevende die jullie de ruimte geeft om jullie werk te doen

Op het moment dat er vertrouwen is in elkaar, komt er ook ruimte voor elkaar. Je creëert samen een cultuur van vertrouwen en open communiceren. Leidinggevenden die toxisch leiderschap vertonen, hebben vaak moeite om vertrouwen op te bouwen met hun medewerkers. Daarentegen stimuleren effectieve leidinggevenden een open en eerlijke communicatie met hun medewerkers. Ze moedigen medewerkers aan om hun ideeën en zorgen te delen en bieden een veilige omgeving waarin fouten kunnen worden gemaakt en geleerd. Deze open communicatie draagt bij aan een gevoel van betrokkenheid en zorgt ervoor dat medewerkers zich vrij voelen om hun werk op de best mogelijke manier uit te voeren.

Een leidinggevende die medewerkers de ruimte geeft om hun werk te doen, erkent het belang van autonomie en zelfstandigheid. Ze geven duidelijke richtlijnen en doelen, maar laten medewerkers vrij om hun eigen werkwijze te bepalen. Ze vertrouwen op de expertise en capaciteiten van hun teamleden en moedigen hen aan om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun taken. Deze ruimte stelt medewerkers in staat om hun vaardigheden te ontwikkelen, zichzelf te ontplooien en met meer voldoening aan het werk te gaan. Een belangrijk aspect van het geven van ruimte aan medewerkers is het stimuleren van open communicatie. Effectieve leidinggevenden moedigen medewerkers aan om hun ideeën, zorgen en suggesties te delen. Ze creëren een veilige omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om hun stem te laten horen en feedback te geven. Deze open communicatie bevordert een cultuur van samenwerking en innovatie, waarin medewerkers kunnen bijdragen aan het verbeteren van processen en het vinden van nieuwe oplossingen. Bovendien begrijpen leidinggevenden die hun medewerkers ruimte geven het belang van een goede balans tussen werk en privéleven. Ze erkennen dat medewerkers niet alleen professionals zijn, maar ook individuen met persoonlijke verplichtingen en behoeften. Deze leidinggevenden bevorderen flexibiliteit en begrip, waardoor medewerkers in staat zijn om werk en privéleven in balans te brengen. Dit resulteert in meer tevredenheid, welzijn en een hogere motivatie onder medewerkers.

Kortom, een leidinggevende die medewerkers de ruimte geeft om hun werk te doen, creëert een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, gesteund en gemotiveerd voelen. Door autonomie, vertrouwen en open communicatie te bevorderen, stimuleren deze leidinggevenden de groei en ontwikkeling van hun medewerkers. Ze erkennen de unieke capaciteiten van elk individu en moedigen hen aan om hun potentieel volledig te benutten. Het resultaat is een productief en bevredigend werkklimaat waarin medewerkers gedijen en de organisatie succes behaalt.

 

Een leidinggevende die op jullie leunt om jullie professionaliteit

Een leidinggevende die medewerkers de ruimte geeft om hun werk te doen, erkent het belang van autonomie en zelfstandigheid. Ze geven duidelijke richtlijnen en doelen, maar laten medewerkers vrij om hun eigen werkwijze te bepalen. Ze vertrouwen op de expertise en capaciteiten van hun teamleden en moedigen hen aan om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor hun taken. Dit stelt medewerkers in staat om hun vaardigheden te ontwikkelen, zichzelf te ontplooien en met meer voldoening aan het werk te gaan.

Een leidinggevende die op zijn of haar team vertrouwt en leunt op hun professionaliteit is een essentiële factor voor een effectieve en succesvolle werkomgeving. Een leidinggevende die leunt op de professionaliteit van zijn of haar team, erkent de unieke vaardigheden, kennis en ervaring die elk individu met zich meebrengt. In plaats van te proberen alle controle over te nemen, geeft zo’n leider zijn of haar team de ruimte om te excelleren in hun respectieve vakgebieden. Dit bevordert niet alleen een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij de teamleden, maar het stelt hen ook in staat om hun professionele vaardigheden verder te ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is het vermogen om vertrouwen op te bouwen en te onderhouden. Deze leider begrijpt dat vertrouwen een tweerichtingsverkeer is en dat het wederzijds moet worden verdiend. Door open en transparante communicatie te bevorderen, deelt de leidinggevende informatie, doelen en verwachtingen met het team, waardoor een cultuur van vertrouwen ontstaat. Dit vertrouwen stimuleert teamleden om initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te nemen en hun professionele capaciteiten ten volle te benutten.

Bovendien waardeert een leidinggevende die op zijn of haar team leunt, de verschillende perspectieven en ideeën die elk teamlid kan bijdragen. Ze erkennen dat het belangrijk is om diversiteit te omarmen en teamleden aan te moedigen om hun mening te uiten. Door een omgeving te creëren waarin ideeën vrij kunnen stromen, moedigt deze leider innovatie en creativiteit aan, wat kan leiden tot nieuwe en verbeterde manieren om problemen op te lossen. Een leidinggevende die op zijn of haar team leunt, fungeert ook als een mentor en coach voor zijn of haar teamleden. Ze bieden ondersteuning, begeleiding en waardevolle feedback om de professionele groei en ontwikkeling van het team te bevorderen. Deze leider gelooft in het potentieel van zijn of haar teamleden en investeert tijd en middelen om hen te helpen hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Door middel van regelmatige evaluaties en doelgerichte gesprekken, helpt de leidinggevende het team om hun professionele doelen te bereiken en hun prestaties naar een hoger niveau te tillen.

Conclusie, een leidinggevende die op zijn of haar team leunt en hun professionaliteit waardeert en benut, speelt een cruciale rol bij het creëren van een positieve werkomgeving.

 

Een leidinggevende die voor jullie opkomt in de organisatie

In een organisatie speelt de rol van een leidinggevende een cruciale rol in het succes en het welzijn van de medewerkers. Een effectieve leidinggevende gaat echter verder dan alleen het delegeren van taken en het bewaken van prestaties. Een leidinggevende die voor het team en de medewerkers opkomt in de organisatie is een waar baken van steun en empowerment. Ten eerste is zo’n leidinggevende een krachtig voorstander van eerlijkheid en rechtvaardigheid binnen de organisatie. Deze leidinggevende is zich bewust van de uitdagingen en obstakels waarmee zijn teamleden worden geconfronteerd en neemt actieve stappen om deze aan te pakken. Hij pleit voor gelijke kansen, transparante besluitvorming en een cultuur van open communicatie. Door zich in te zetten voor eerlijkheid en rechtvaardigheid, creëert de leidinggevende een omgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen, wat op zijn beurt hun betrokkenheid en motivatie versterkt. Ten tweede fungeert een leidinggevende die voor zijn team opkomt als een sterke brug tussen de medewerkers en het hogere management. Voor het team begrijpt hij dat de belangen van het team moeten worden vertegenwoordigd en verdedigd in besluitvormingsprocessen. Deze leidinggevende staat klaar om de prestaties, behoeften en zorgen van zijn teamleden te communiceren en te verdedigen bij het management. Hij is een pleitbezorger voor passende erkenning, beloningen en ontwikkelingsmogelijkheden voor zijn team.

Voor het management is hij de indicator en vertegenwoordiger van de temperatuur in het team of zelfs de organisatie. Door op te komen voor zijn medewerkers, creëert de leidinggevende een gevoel van vertrouwen, loyaliteit en wederzijdse ondersteuning, wat de teamdynamiek en de prestaties ten goede komt. Bovendien speelt een leidinggevende die voor zijn medewerkers opkomt een cruciale rol bij het stimuleren van groei en ontwikkeling. Hij herkent de unieke vaardigheden en talenten van zijn teamleden en moedigt hen aan om hun potentieel volledig te benutten. Deze leidinggevende biedt ondersteuning, mentoring en kansen voor professionele groei. Hij bevordert een cultuur van continue leren en moedigt medewerkers aan om uitdagingen aan te gaan en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Door te investeren in de groei en ontwikkeling van zijn medewerkers, bevordert de leidinggevende niet alleen hun individuele succes, maar ook het succes van de organisatie als geheel.

 

Niet brullen of bruut geweld, dat levert alleen maar angst, onzekerheid en verdedigend gedrag op. De omgeving zal dan snel zeggen dat is een “valse hond” of “dat paard is niet te vertrouwen”. Op zo’n moment benoemen zij het gevolg van toxisch gedrag. De juiste opmerking zou zijn dat het een valse baas is of een leidinggevende die niet te vertrouwen is.

 

Kortom, het aanpakken van toxisch leiderschap vereist een gecoördineerde inspanning op verschillende niveaus binnen de organisatie. Hier volgen enkele mogelijkheden die je helpen bij het bestrijden van dit destructieve gedrag:

  1. Ontwikkel leiderschapsprogramma’s: Investeer in uitgebreide leiderschapstrainingen die niet alleen gericht zijn op het ontwikkelen van managementvaardigheden, maar ook op het cultiveren van empathie, communicatie en het stimuleren van een positieve werkcultuur.
  2. Promoot diversiteit en inclusie: Creëer een werkomgeving waarin je diversiteit waardeert en inclusie stimuleert. Toxisch leiderschap gedijt vaak in omgevingen waarin macht en controle zijn geconcentreerd bij een selecte groep. Door diversiteit te omarmen, kunnen verschillende perspectieven en ideeën floreren.
  3. Implementeer een klokkenluidersbeleid: Stel een effectief systeem in waar medewerkers veilig misstanden kunnen melden zonder angst voor represailles. Neem meldingen serieus en zorg voor passende maatregelen om de situatie aan te pakken.
  4. Ondersteun slachtoffers en bied nazorg: Slachtoffers van toxisch leiderschap hebben vaak behoefte aan emotionele en professionele ondersteuning. Zorg voor een veilige omgeving waarin zij terecht kunnen voor advies, begeleiding en eventueel juridische bijstand.
  5. Maak leiderschapsevaluaties transparant: Implementeer een feedbacksysteem waarbij medewerkers anoniem feedback kunnen geven over hun leidinggevenden. Deze evaluaties kunnen waardevolle inzichten bieden en dienen als basis voor verdere ontwikkeling en verbetering van het leiderschap binnen de organisatie.

 

Het uitroeien van bewust of onbewust toxisch leiderschap vergt tijd en inzet, maar de positieve impact op het welzijn van medewerkers en de organisatie en van de leidinggevende zelf. Het is de inspanning meer dan waard. Door samen te werken aan een cultuur van respect, empathie en effectief leiderschap kunnen we bouwen aan gezonde, succesvolle en duurzame organisaties.

Als leidinggevende is het belangrijk om altijd te streven naar verbetering in jouw stijl en aanpak. Als je het gevoel hebt dat er nog ruimte is voor groei, raden we je ten zeerste aan om het gesprek met ons aan te gaan. Met onze expertise kunnen we je helpen bij het verfijnen van je leiderschapsvaardigheden. We maken gebruik van directe en toegankelijke oefeningen die een aanzienlijke impact hebben. Door deze oefeningen te volgen, zul je merken dat het creëren en geven van ruimte een positief effect heeft op jouw team. Dit zal niet alleen je zelfvertrouwen vergroten, maar je zult ook direct merken dat je meer vertrouwen krijgt van je teamleden. We begrijpen hoe belangrijk het is om een effectieve en inspirerende leider te zijn, en we zijn er om je te ondersteunen bij het bereiken van dat doel.

Aan de andere kant, als teamlid kan het zijn dat je behoefte hebt aan meer verbinding binnen jouw team. In dat geval moedigen we je aan om het gesprek met ons aan te gaan. Wij kunnen ook jouw team versterken en je teamleider voorzien van handvatten om jullie team te laten groeien. We begrijpen het belang van een hecht en samenwerkend team en we staan klaar om jullie te helpen bij het creëren van een omgeving waarin iedereen zich verbonden en gewaardeerd voelt. Samen kunnen we werken aan het bevorderen van een positieve en productieve teamdynamiek.

Fijne dag!

Edwin

 

Ga de uitdaging aan en verbeter jouw vaardigheden of ga op zoek naar meer verbinding. Maak gebruik van onze expertise, directe oefeningen en versterk jezelf, als leidinggevende of als teamlid. Creëer ruimte, vergroot je zelfvertrouwen en win het vertrouwen van je teamleden. Start vandaag nog en maak het verschil

two dogs as an example of non toxic leadership

Meer over adviseren

Meer over adviseren

Audiobook - abonnement via Buzzsprout

Deel dit bericht