6 praktische tips voor conflicthantering

#verbindingsvrijdag

De herfst is begonnen. Bomen en planten stoppen al hun energie in hun takken, stam en wortels. Dieren leggen alvast een wintervoorraad aan. En ook mensen trekken zich terug uit de natuur en keren zich meer naar binnen. Voor iedereen die door dit gedwongen samenzijn denkt dat er discussies op de werkvloer kunnen ontstaan (onderzoek geeft aan 85%, dus je bent echt niet de enige!), geven we je deze verbindingsvrijdag wat tips voor conflicthantering. 😉

 

De belangrijkste? Blijf in gesprek en vermijd een conflict niet. Bereid het gesprek goed voor en:

  • Herken je eigen stijl en vraag je af of deze benadering het best past bij de situatie.
  • Weeg de best mogelijke realiseerbare oplossing altijd af tegen de tijd die je nodig hebt om het probleem op te lossen.
  • Verplaats je in de ander om onderliggende emoties en cultuurverschillen te begrijpen.
  • Spreek in de ‘ik-vorm’ en toon respect.
  • Als je wilt onderhandelen – schiet niet te snel in een compromis – benoem dit dan ook zo.
  • Heb je de neiging om boos te worden? Niet doen! Word je dat toch? Bedenk dat die boosheid niet veroorzaakt wordt door wat er gebeurt, maar door hoe jij dat interpreteert. En dat heeft weer sterk te maken met je persoonlijkheid.

Geniet van dit prachtige seizoen!

 


 

Meer over conflicthantering en groepsdynamiek in

 


Suggesties
conflicthantering