Koekjes, enzo...

Cookies, etc...

Cookies

Onze koekjes zijn om te eten. En degenen die we plaatsen op onze site, worden niet gebruikt voor voor advertentiefuncties, verzamelen geen ip-adressen en de anonieme gegevens delen we nooit met derden. Dus mogen we Google Analytics gebruiken zonder expliciete toestemming vooraf.

Algemene voorwaarden

Die hebben we niet! Zodra die namelijk op tafel moeten komen, is er iets mis met de klik en beïnvloedt dat de samenwerking dusdanig, dat we beter kunnen stoppen. En het risico? Lang leve zelfstandig ondernemerschap!

Vragen?

Heb je vragen over onze site, diensten, de verwerking van jouw persoonsgegevens of onze voorwaarden? Neem dan gerust contact op!

Privacyverklaring

Als je je gegevens achterlaat op onze site, door je bijvoorbeeld aan te melden voor de maandelijkse column, een boek te bestellen of meer informatie op te vragen voor een workshop, slaan we enkel deze gegevens op in een Excel-bestand. We gebruiken die gegevens ook alleen voor datgene waarvoor je zelf informatie hebt aangevraagd en zullen je nooit ongevraagd andere dingen toesturen.

Je bent natuurlijk altijd welkom om die Excel-lijst in te zien als je wilt. Lijkt ons best gezellig 😉En als je er vanaf wilt, stuur je ons gewoon een mail en verwijderen we alle gegevens die we van je hebben. 

Krijgen we ongevraagde correspondentie? Dan gooien we die gelijk weg. Daarvan slaan we niets op. Wel zo efficiënt!

Cookies

Our cookies are for eating. And those we post on our site are not used for advertising purposes, do not collect IP addresses, and we never share the anonymous data with third parties. So we can use Google Analytics without explicit prior permission.

Terms and Conditions

We do not have that! As soon as they have to be on the table, something goes wrong with the click and influences the collaboration in such a way that we can stop better. And the risk? Long live independent entrepreneurship!

Questions?

Do you have questions about our site, services, the processing of your personal data or our conditions? Then please contact us!

Privacy declaration

If you leave your information on our site, for example by registering for the monthly blog, ordering a book or requesting more information for a workshop, we will only save this information in an Excel file. We also use this data only for what you have requested information yourself and will never send you other things unsolicited.

Of course you are always welcome to view that Excel list if you want. Sounds nice to us 😉And if you want to get rid of it, just send us an email and we will delete all the information we have from you.

Do we receive unsolicited correspondence? Then we immediately throw it away. We don't save any of that. Very efficient!