verantwoordelijkheid

#verbindingsvrijdag

Herken je dat? Wanneer er op essentiële momenten niet de juiste of zelfs geen keuzes worden gemaakt. Tot dat moment is het duidelijk wie er de verantwoordelijkheid heeft. Soms heeft die persoon dat ook diverse malen laten weten. Maar op het moment suprême, zwijgt diezelfde verantwoordelijke. Of stelt alles nog eens ter discussie. Of laat alles ter discussie stellen. Al dan niet verpakt als “challenge” of inspraak.

Lees hier meer over in de longread: Iedereen wil graag verantwoordelijkheid hebben

Een mooie vrijdag gewenst aan iedereen!


Do you recognize that? When at crucial moments, the right choices are not made, or even no choices at all. Up to that point, it’s clear who has the responsibility. Sometimes that person has also made it clear multiple times. But at the crucial moment, that same person remains silent. Or puts everything up for discussion again. Or lets everything be questioned, whether or not packaged as a “challenge” or input.

Read more about this in the longread: Everyone wants to have responsibility

Wishing everyone a beautiful Friday!


Suggesties – Suggestions
Image