Fotomoment

“Ben je fijn met je gele bal aan het spelen, zie je ineens een camera voor je neus en heb je een plek in de Ball of Fame…” Is er iemand die weet wat mijn rechten zijn? 😉 🐾 Are you happily playing with your yellow ball, and suddenly you see a camera in front of you, earning a spot in the Ball of Fame…” Is there anyone who knows what my rights are? 😉

Bij Essentiedenkers zijn we verheugd om jullie te laten weten dat er een nieuwe dynamiek is toegevoegd aan ons team – Roos, de met Vachtkracht beladen metgezel van de iconische Gele Bal. Samen smeden ze krachtige verbindingen en tillen ze onze benadering van de Human Side of Change naar nieuwe hoogten.

Roos, met haar pluizige vacht, brengt een unieke energie en levendigheid die de dynamiek in teams in beweging zet. Haar Vachtkracht blijkt een waardevolle aanvulling te zijn op de reeds inspirerende impact van de Gele Bal. We geloven sterk in het creëren van verhalen en het weven van deze verhalen in de kern van succes. Met Roos erbij wordt dit verhaal nog rijker en boeiender.

De samenwerking tussen de Gele Bal en Roos belichaamt onze overtuiging dat verandering niet alleen een proces is, maar ook een ervaring. Het is een reis waarin verbindingen, zowel zichtbaar als voelbaar, de drijvende kracht zijn achter groei en vooruitgang. We nodigen iedereen uit om deze unieke synergie zelf te ervaren en samen met ons te ontdekken hoe Roos en de Gele Bal een harmonieus duo vormen, klaar om organisaties te transformeren.


At Essentiedenkers, we are delighted to inform you about a new dynamic addition to our team – Roos, the companion loaded with the Fur FactorPower, joining the iconic Yellow Ball. Together, they forge powerful connections, elevating our approach to the Human Side of Change to new heights.

Roos, with her fluffy coat, brings a unique energy and liveliness that sets the dynamics in teams in motion. Her Fur Power proves to be a valuable complement to the already inspiring impact of the Yellow Ball. We strongly believe in creating stories and weaving these stories into the core of success. With Roos on board, this narrative becomes even richer and more captivating.

The collaboration between the Yellow Ball and Roos embodies our belief that change is not just a process but also an experience. It is a journey where connections, both visible and palpable, are the driving force behind growth and progress. We invite everyone to experience this unique synergy firsthand and discover how Roos and the Yellow Ball form a harmonious duo, ready to transform organisations.

 


 

Deel dit bericht