In the interest of team harmony: separate the wheat from the chaff!

DeBal_Koren

The art of dealing with toxic team members. It’s harvest time. The crops are coming in from the field, but among those yields, there are also unwanted things. But what happens when there is “chaff” among the “wheat”? When we look at the people in our organizations and within the teams, it’s also important that we have only “wheat” here. Unfortunately, the reality is different. A …

In het belang van de teamharmonie: scheid het kaf van het koren!

DeBal_Koren

De kunst van het omgaan met toxische teamleden. Het is oogsttijd. De gewassen komen van het land maar tussen die opbrengsten zitten ook ongewenste zaken. Maar wat gebeurt er als er “kaf” tussen het “koren” zit? Als we kijken bij de mensen in onze organisaties en binnen de teams is het ook belangrijk dat wij hier ook alleen maar “koren” hebben. Helaas is de werkelijkheid anders. …

Ontspanning

Ontspanning: de boog kan niet altijd gespannen staan! Na hard werken is het heerlijk om te relaxen en de balans tussen werk en privé te vinden. Er zijn zoveel gezegdes die benadrukken hoe belangrijk dit is, maar er gaat niets boven het zelf ervaren.  Om samen met je kinderen te spelen, te sporten, te bewegen in en aan zee.  🐙 Relaxation: the bow can’t always be …

Duitse versie Cement

Met trots kondigt de Bal aan dat de initiële Duitse vertaling van het baanbrekende boek “Cement” nu beschikbaar is. De contouren van de definitieve vorm beginnen vorm te krijgen, en we broeden op spannende ideeën. Als voorvechters van strategische groei, zijn we verheugd om te onthullen dat we onze strategische sessies nu ook in de Duitse taal aanbieden. Duik in de diepgaande inzichten van “Cement” en …

IDE

bedrijfsfeest

De Bal was uitgenodigd voor een bedrijfsfeest. Een prachtig event waar iedereen in het bedrijf op een andere wijze contact heeft met elkaar. Je viert samen zo ook je successen. En wij mochten daarbij zijn. Bijzonder! IDE The Ball was invited to a company party. A wonderful event where everyone in the company has contact with each other in a different way. You celebrate your successes …

Duurzaam

McDonalds in Kampen Bad experience

Wat jammer van jullie idee over duurzaamheid. Ik wilde graag een dubbele espresso in mijn eigen beker. Is het antwoord dat jullie dat niet doen. Wij hebben eigen duurzame bekers 🤔. Huh?!? McDonald’s in Kampen?!? Sustainable It’s a pity about your idea regarding sustainability. I wanted to have a double espresso in my own cup. Is the answer that you don’t do that? We have our own sustainable …