Wil je meer bereiken? Kijk dan eens anders!

2-Stijn_op_A2

Sommige dingen zijn simpel. Neem nu het drinken van een kop koffie bij mijn ouders. Zodra we hen willen bezoeken, weten we dat daar een enkele reis van 2 uur aan vooraf gaat. Dat kunnen we leuk vinden of niet: het is nu eenmaal zo. Natuurlijk maken we de reis zo aangenaam mogelijk. Voor de kinderen en dus ook voor onszelf. 😉 Soms hebben we daarbij …

Want to achieve more? Start looking differently now!

On to success through a new perspective.   In the tireless pursuit of success, many people get stuck in a cycle of repetitive patterns and limited progress. They want, nay even desire to achieve more, to break free from everything that can hold them back. But then there are often those insurmountable obstacles that they encounter along the way. As a result, their ambitions remain out …

Meer bereiken? Begin nu met anders te kijken!

Op naar succes door een nieuw perspectief.   In het onvermoeide streven naar succes komen veel mensen vast te zitten in een cyclus van zich herhalende patronen en slechts beperkte vooruitgang. Ze willen, nee verlangen er zelfs naar om meer te bereiken, om los te komen van alles dat hen tegen kan houden. Maar dan zijn er daar vaak die onoverkomelijke obstakels, die zijn onderweg tegenkomen. …

Keukentafelsessie: Meer bereiken? Begin nu met anders te kijken!

DeBal_HansAnders

8 december 2023 Je kent het citaat van Einstein vast: “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results”. Toch blijkt het in de praktijk vaak lastiger dan verwacht om de dingen anders te doen. Terwijl de noodzaak om de dingen anders aan te pakken om meer resultaat te bereiken wel steeds groter wordt. Daarom dagen we je uit anders naar zaken …

Kitchen table session: Achieve More? Start now by looking at things differently!

April 19, 2024 Achieve More? Start now by looking at things differently! You’re probably familiar with Einstein’s quote: “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.” Yet, in practice, it often proves to be more challenging than expected to do things differently. While the necessity of approaching things differently to achieve better results is becoming increasingly important. That’s why we challenge …

Stop tolerating “I did not know that” right now!

It’s not an answer, just a lame excuse.   You know those comments “I don’t know about that…” or “I was never told…”? do they sound familiar? Is it as frustrating for you as it is for us? It can of course always happen that you don’t know something, but very often it’s a wonderful excuse. Because the attention is not placed on the “ignorant”, but …