Hulp vragen

Hulp vragen   Mensen die hulp vragen, zijn zelfredzaam. Ze …

Aannames

This is a schedule about the number of assumptions we are used to making daily. It back ups the quote: “making assumptions is killing your effectivity.” Page is in Dutch. Dutch text: Dit is een schema over de hoeveelheid van aannames die wij dagelijks gewend zijn om te doen. Het geeft een beeld van het citaat “Aannames zijn dodelijk voor je effectiviteit.”

Aannames   Verzamelen. Analyseren. Actie ondernemen. In die volgorde graag! …

Archetypen

0407_Archetypen-cirkel

Archetypen     Om je organisatie beter te positioneren en …

Value triangle

Value triangle Verwachtingen kunnen nogal eens verschillen. En aangezien de …

Hulp

Hulp geven   Wanneer ben je behulpzaam? Wanneer ben je …