Hybrid working, and what about the team spirit?

What about the team feeling, if your people don’t see each other?   After the pandemic, it has actually only begun. We just went to work before the lockdown, during the lockdown we worked at home as much as possible. And after that? After that it got tricky. Difficult for people who were already used to working from home. Hard on the managers who wanted to …

Hybride werken, en wat dan met het teamgevoel?

Hoe zit het met het teamgevoel, als je mensen elkaar niet zien?   Na de pandemie is het eigenlijk pas begonnen. Gingen we voor de lockdown gewoon naar het werk, tijdens de lockdown werkten we zoveel mogelijk thuis. En daarna? Daarna werd het lastig. Lastig voor de mensen die al gewend waren thuis te werken. Moeilijk voor de managers die het team weer wilden zien. Maar …

Blue Monday of blauwe maandag?

Lukt het met jullie plannen? Of lijken ze meer op goede voornemens met Nieuwjaar?   Allemaal kennen we de voornemens met Nieuwjaar. De één wil meer gaan sporten, de ander meer quality time doorbrengen met het gezin. Of de strijd met de weegschaal nu voor eens en voor altijd beslechten in jouw voordeel. Het zijn er te veel om op te noemen. En bijna iedereen doet …

Blue Monday or once in a Blue Moon?

Are your plans working? Or are they more like New Year’s resolutions?   We all know New Year’s resolutions. One wants to exercise more, the other wants to spend more quality time with the family. Or settle the battle with the scales in your favor once and for all. There are too many to mention. And almost everyone does it or has done it at some …

Gaan jouw teams nog op reis zonder gps?

DeBal_Positioneren

Hoe gaan jullie naar de stip op de horizon, als jullie niet exact weten waar jullie nu zijn?   “Kaartlezen? Nou, ik gebruik gewoon mijn gps.” Google Maps en een gps zijn een zegen voor iedereen die moeite heeft met zich te oriënteren. Zeg nou zelf. Hoe vaak kijk jij mee, als je met iemand in de auto zit. Weet jij nog hoe jullie gereden zijn? …

Are your teams still traveling without a GPS?

DeBal_Positioneren

How can you ever hit the target if you don’t know exactly where you are now?   “Reading a map? Well, I just use my GPS.” Google Maps and a GPS are a boon for anyone who has difficulty getting their bearings. Wouldn’t you agree? How often do you pay attention when you are in the car with someone? Do you remember how you drove? And …