Communicatie-audit

Communicatie-audit

Harde cijfers voor zachte informatie; ook een ‘zachte’ activiteit, als communicatie, kan gemeten worden.

Niet alleen is het goed te weten hoe de interne communicatie, externe communicatie of organisatie als geheel functioneert, maar ook de effectiviteit van een project of campagne stellen wij vast.

Wat & hoe?

Een communicatie-audit is de unieke kans om de kwaliteit van communicatie en daarmee ook uw producten en dienstverlening te optimaliseren. Net als bij een financiële audit is ook de communicatie-audit een onpartijdige analyse. Ook hier komen cijfers naar voren van inspanningen, financiën en handelingen. Wij meten aan de hand van de GOST-methode® *. Deze methode biedt snel inzicht in de eventuele knelpunten, maar juist ook nieuwe kansen binnen een organisatie.

De GOST-methode® is inzetbaar voor zowel beleidsinformatie als verantwoordingsinformatie.

Waarom?

Het meten van en aan communicatie is geschikt voor elke organisatie die communicatie serieus neemt en staat voor een professionele inzet van en door communicatie. Daarnaast moet de organisatie zich willen laten meten en verbeteren. Deze open en kwetsbare opstelling toont de ware kracht van een organisatie en haar mensen.

De resultaten worden getoond in het Communicatiegebouw® *. Een modelweergave van de behaalde score. Elke verdieping heeft de verantwoordelijkheid de verdieping boven hem te dragen en te zorgen dat het hele gebouw stevig staat. 

Vervolg

Op informele en ruimtelijke wijze wordt in één oogopslag zichtbaar waar de sterktes en zwaktes zich bevinden. Het is een instrument dat de interne besluitvorming bespoedigt en sneller bijdraagt aan het gewenste draagvlak.


Image

"Wij signaleren belangrijke trends, niet alleen in ons vakgebied, maar juist ook in de branche waarin u werkzaam bent."


In 60 minuten laten we zien welke kennis je bovenhaalt met een audit. 

Niet om met de vinger te wijzen, maar om de vinger te leggen op de zwakkere plekken. En te zien waar je als organisatie al heel sterk bent.

* de GOST-methode en het Communicatiegebouw zijn ontwikkeld door Essentiedenkers

Delen? Graag!