de Klik

hebben wij ‘m?

Wát we doen is serieus. Maar hoe we dat doen? Al meer dan 10 jaar als échte partners. Mét een grapje op zijn tijd.

Die ‘échte partners’ slaat natuurlijk op de relatie die de Essentiedenkers met elkaar hebben, maar net zo goed op jou en ons. Wij kunnen niet zonder jou, jij kunt niet zonder ons. Waarom zou je dat überhaupt willen? Alleen ga je dan wel sneller, maar je komt niet verder. Bovendien is het lang zo leuk niet.

En werken moet leuk zijn. Je moet er energie van krijgen. Voor ons betekent dat dat we enkel werken met mensen waar we een ‘klik’ mee hebben. Die klik moet je voelen, maar heeft onder andere te maken met:

  • respect voor elkaar en elkaars vak
  • oprecht persoonlijk contact
  • energie bij het denken en doen

Wat denk je: hebben wij die klik? Zij in ieder geval wel en delen dat graag met je!