Magazijn

Edwin Claassens#DeBalDezeWeek

Vanmorgen een stapeltje aangeleverd van ons boek. Standaard Boekhandel was er duidelijk klaar voor. šŸ˜‰