Meer bereiken? Begin nu met anders te kijken!

Op naar succes door een nieuw perspectief.

In het onvermoeide streven naar succes komen veel mensen vast te zitten in een cyclus van zich herhalende patronen en slechts beperkte vooruitgang. Ze willen, nee verlangen er zelfs naar om meer te bereiken, om los te komen van alles dat hen tegen kan houden. Maar dan zijn er daar vaak die onoverkomelijke obstakels, die zijn onderweg tegenkomen. Hierdoor blijven hun ambities buiten bereik en ook hun dromen blijven onvervuld. Toch zijn er wegen waardoor je wel om die obstakels heen kunt: een nieuw perspectief aannemen.

 

 

Ons perspectief, of onze denkwijze, kun je zien als de lens waardoor we de wereld waarnemen. Het vormt onze overtuigingen, beïnvloedt onze gedachten en acties. Uiteindelijk bepaalt het ons traject. Het is ook het fundament waarop we onze dromen bouwen. En het bepaalt hoe we de uitdagingen aangaan die op ons pad komen. Het zijn diezelfde waarnemingen die ons beperken in onze eigen manier van kijken. Een beperkte blik op wat mogelijk is. Door deze, zelf opgelegde beperking, belemmeren we onze groei en onderdrukken wij ons eigen potentieel. Sta eens even stil bij, wat als we deze zelfopgelegde beperkingen zouden kunnen doorbreken? Wat als we ons los konden maken van ons bestaande perspectief? Daardoor kunnen we een frisse nieuwe kijk krijgen? Door onze manier van kijken te veranderen, verandert ons denken en de manier waarop we uitdagingen waarnemen fundamenteel. Hierdoor vinden we de kracht om obstakels te overwinnen en ons volledige potentieel te benutten. Het is een uitnodiging om de wereld door een andere lens te bekijken en ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. In dit artikel ga ik dieper in op de diepe betekenis van het omarmen van een nieuw gezichtspunt en hoe deze manier van kijken ons kan helpen.

Vaak zitten mensen vast in een zich herhalende cyclus van onvervulde doelen en beperkte vooruitgang. Mensen met een vaste mindset zien mislukkingen of tegenslagen als indicaties van hun beperkingen, waardoor ze uitdagingen uit de weg gaan en binnen hun comfortzone blijven. Deze instelling beperkt hen in hun groei, geeft een vals gevoel van zekerheid en veiligheid. Aan de nadere kant staan er mensen die anders kijken. Zij zien daardoor mogelijkheden en kansen om wel daar te komen waar zij naar toe willen. Natuurlijk zien zij obstakels, maar het belangrijkste is dat zij ook de wegen eromheen zien. Deze veerkrachtige kijk stelt hen in staat om door te zetten bij tegenspoed, tegenslagen als waardevolle lessen te zien en actief op zoek te gaan naar uitdagingen die hun capaciteiten vergroten. Het probleem ligt niet in de afwezigheid van kansen, maar in het onvermogen om ze te zien.

 

Het is niet het gebrek aan kansen dat ons tegenhoudt, het is het onvermogen om ze te zien.

 

Zoals gezegd is het de manier van kijken naar een situatie die mensen blokkeert. Bovendien kunnen maatschappelijke omstandigheden en ervaringen uit het verleden bijdragen aan het probleem. Negatieve ervaringen, kritiek of faalangst kunnen een grote invloed hebben op iemands mentaliteit, beperkende overtuigingen versterken en hun vermogen om verder te kijken dan hun huidige omstandigheden belemmeren. De opeenstapeling van deze invloeden creëert een gefixeerde mindset die mensen ervan weerhoudt om hun volledige potentieel te verkennen. Door onze vooropgezette ideeën uit te dagen, zelfopgelegde beperkingen in twijfel te trekken en zo een groeimindset te cultiveren, kunnen we ons losmaken van de beperkingen van onze huidige perspectieven. Wij noemen deze manier van kijken, denken en handelen, de gehele mindset: een transformatieve verschuiving.

Het leren anders te kijken heeft grote invloed op onze kijk op de omgeving. We gaan eerder de kansen zien. En we gaan eerder daar ook naar handelen. Dit alles geeft een gevoel van optimisme doordat we ervaren dat er altijd wel een manier is om iets aan te vliegen. Hetzij in de aanpak. Hetzij in het doel. Het geeft ons een andere perceptie van onze omgeving. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de kracht van perceptie en de grote invloed ervan op succes. Talloze onderzoeken hebben de opmerkelijke impact aangetoond die onze manier van denken kan hebben op onze prestaties. Met name de contrasterende mindsets van groei en vastzitten zijn naar voren gekomen als sleutelfactoren die onze wegen naar succes bepalen. Onderzoek toont consequent aan dat personen die een groeimindset aannemen een opmerkelijk voordeel hebben. Deze mentaliteit draait om de vaste overtuiging dat capaciteiten en talenten kunnen worden gecultiveerd door toewijding en niet aflatende inspanning. Degenen die dit perspectief omarmen, vertonen over het algemeen hogere prestatieniveaus in vergelijking met hun tegenhangers met een gefixeerde mindset.

De gefixeerde mindset houdt vast aan het idee in dat intelligentie en capaciteiten vaste eigenschappen zijn die niet substantieel kunnen worden verbeterd. Personen met een gefixeerde mindset zien mislukkingen of tegenslagen vaak als indicaties van hun beperkingen. Bijgevolg kunnen ze uitdagingen uit de weg gaan, uit angst dat hun capaciteiten als onvoldoende zullen worden onthuld. Aan de andere kant zien individuen met een groeimindset uitdagingen als kansen voor groei en leren. Ze verwelkomen tegenslagen als waardevolle lessen die inzicht geven in gebieden die verbetering behoeven. Deze veerkrachtige kijk stelt hen in staat om ondanks tegenspoed door te zetten en te streven naar voortdurende ontwikkeling.

 

Het behalen van succes wordt niet alleen bepaald door iemands capaciteiten, maar ook door de bereidheid om uitdagingen aan te gaan en ze te zien als kansen voor groei.

Dr. Carol Dweck, psycholoog

 

Het proces van het verschuiven van het perspectief vereist zelfreflectie, zelfbewustzijn en toewijding aan persoonlijke groei. Door open te staan voor het idee dat onze perspectieven verbreed en verbeterd kunnen worden, creëren we ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Belangrijk is dat we herkaderen. Vaak houden we onbewust vast aan beperkende overtuigingen die onze groei beperken en onze vooruitgang belemmeren. Ons openstellen voor nieuwe mogelijkheden is een essentieel aspect van het aannemen van een nieuw perspectief. Groei en succes liggen echter buiten onze comfortzones.

Het omarmen van een groeimindset houdt in dat we onze focus verleggen van vaste uitkomsten naar het proces van leren en verbeteren. In plaats van uitsluitend resultaatgericht te zijn, waarderen we de reis van het verwerven van nieuwe vaardigheden, het opdoen van kennis en het ontwikkelen van veerkracht. We begrijpen dat vooruitgang en ontwikkeling belangrijker zijn dan het streven naar perfectie.

Hoe kun je een groeimindset bevorderen

Het cultiveren van een groeimindset vereist consistente inspanning en toewijding. Hier zijn enkele ideeën die kunnen helpen bij het bevorderen van een groeimindset:

  • Ga uitdagingen aan. In plaats van moeilijke situaties uit de weg te gaan, kun je ze beter zien als kansen voor groei. Benader uitdagingen met enthousiasme en de bereidheid om ervan te leren.
  • Leg de nadruk op leren en verbeteren. Focus op het proces in plaats van op het resultaat. Vier vooruitgang en inspanningen en zie tegenslagen als kansen om te leren en te verbeteren.
  • Zoek naar groeimogelijkheden. Zoek actief naar mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Woon workshops, seminars of trainingsprogramma’s bij die jouw kennis en vaardigheden uitbreiden.
  • Oefen zelfreflectie. Denk regelmatig na over jouw gedachten, overtuigingen en acties. Identificeer gebieden waar jij je kunt verbeteren en stel doelen voor persoonlijke groei.
  • Ontwikkel veerkracht. Ontwikkel veerkracht bij tegenslag. Zie tegenslagen als tijdelijke obstakels en blijf positief bij het zoeken naar oplossingen.

Kortom, een nieuw perspectief aannemen is geen gemakkelijke taak, maar het is wel een transformerende taak. Door jouw vooropgezette ideeën uit te dagen, jouw beperkingen in twijfel te trekken en nieuwe mogelijkheden te omarmen, begin jij aan een reis van zelfontdekking en persoonlijke groei. Het cultiveren van een groeimindset stelt je in staat om los te komen van de beperkingen van de huidige perspectieven en jouw volledige potentieel te ontsluiten. Door een groeimindset aan te nemen, stel jij jezelf open voor eindeloze mogelijkheden om te leren, te ontwikkelen en te presteren. Je verlegt jouw focus van vaste uitkomsten naar het proces van groei en verbetering. Je leert begrijpen dat succes niet alleen wordt bepaald door jouw inherente capaciteiten, maar ook door jouw bereidheid om uitdagingen aan te gaan en ze te zien als kansen voor groei.

Fijne dag!

Edwin

 

Dus als je merkt dat je vastzit in een cyclus van beperkte vooruitgang, je verlangt naar meer maar weet niet hoe, is het tijd om je huidige perspectief uit te dagen. Het is tijd om de beperkingen die je jezelf hebt opgelegd in twijfel te trekken en je geest open te stellen voor nieuwe mogelijkheden. Neem vandaag nog contact met mij op voor meer informatie over hoe je kunt leren anders te kijken in een laagdrempelige en veilige omgeving en leer opnieuw om met verbazing om je heen te kijken. 

Image

Meer over adviseren

Deel dit bericht